21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - ustanowiony podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypominamy o kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która powstała w 2012 roku, prowadzi ją Narodowe Centrum Kultury wraz z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Ma ona za zadanie przypominać o roli języka w życiu codziennym Polaków oraz podnosić świadomość językową wszystkich użytkowników polszczyzny. Kampania została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pielęgnujmy i szanujmy język ojczysty nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno.