Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych placówek. Żeby wypożyczać nasze zbiory należy zapisać się do wybranej biblioteki:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1
 • Filia w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 20

Zasady rejestracji czytelników

 1. Osoby dorosłe przy zapisie obowiązane są:
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub kartę stałego pobytu, dla obcokrajowców – paszport),
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 2. Za Czytelnika małoletniego do 13 roku życia zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu cywilnego.
 3. Młodzież od 14 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Karta biblioteczna

 1. Podstawą do wypożyczeń jest karta biblioteczna z kodem kreskowym, którą Czytelnik otrzymuje bezpłatnie przy zapisie.
 2. Karta biblioteczna ważna jest 1 rok. Przedłużenie ważności (aktywności) karty na kolejny rok następuje po sprawdzeniu i aktualizacji danych na karcie zapisu i w komputerowej bazie danych.
 3. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. O zgubieniu lub zniszczeniu karty Czytelnik powinien bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę.

Wysokość opłaty za wydanie nowej karty bibliotecznej wynosi - 5,00 zł

Wypożyczenia

 1. Czytelnik może wypożyczyć z jednej placówki 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Łączna liczba wypożyczonych pozycji wydawniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Białej i Filii bibliotecznej przez jednego czytelnika nie może przekraczać 10.
 3. Czytelnik może trzykrotnie przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli wypożyczenie nie jest przeterminowane i książka nie została zamówiona przez innego Czytelnika.
 4. Bibliotekarz na życzenie Czytelnika pomaga w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych, katalogów i bibliotecznych baz danych .

Odpowiedzialność za przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych książek, otrzymuje pisemne upomnienia z: wykazem przetrzymanych książek, wysokością kary wyliczonej na dzień sporządzenia monitu oraz kosztami korespondencji. Należności pieniężne naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.

Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie książki

Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych im zbiorów bibliotecznych.

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej.
 2. Czytelnik może, za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki, inną książkę nie mniejszej wartości i przydatną bibliotece pod względem treści.