Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://biblioteka.starabiala.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01
 • Aktualizacje wykonywane na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 •  Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu,
 •  Kilka z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora,
 •  Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
 •  Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety,
 •  Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących,
 •  Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem  stosownych przepisów,
 •  Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 •  Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu) itp.                                                                  
 •  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Wyłączenia:

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hanna Smardzewska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 243644562

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej

Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Jana Kazimierza 1, w Białej. Administratorem budynku jest Urząd Gminy Stara Biała i tylko administrator może dokonywać zmian. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym zostały wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do Biblioteki prowadzi jedno wejście od strony ul. Henryka Sienkiewicza. Wejście główne usytuowane jest na poziomie 4 schodków, do którego dodatkowo prowadzi pochylnia (z barierką po jednej stronie) umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe, mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim ( nie otwierają się automatycznie) oraz posiadają 2 cm próg. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W wiatrołapie wejściowym znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń.

Budynek w którym mieści się siedziba Biblioteki jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu. Niewielkie  2 cm progi występują przy drzwiach wejściowych do Biblioteki oraz przy wejściu do wypożyczalni. W drzwiach głównych i wejściu do wypożyczalni zastosowano otwieranie w formie uchwytu. W drzwiach pomieszczenia biurowego Kierownika, zaplecza technicznego i WC zastosowano otwieranie klamką.

Odległość miedzy regałami wewnątrz Biblioteki uniemożliwia poruszania się osobom na wózku inwalidzkim.

W siedzibie Biblioteki nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Nowych Proboszczewicach

Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Floriańskiej 20. Administratorem budynku jest Przedszkole w Nowych Proboszczewicach i tylko administrator może dokonywać zmian. Przy budynku znajduje się parking, nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki prowadzi jedno wejście od ul. Adama Mickiewicza oznaczone widoczną strzałką. Lokal znajduje się na parterze, brak schodów. Przy drzwiach wejściowy został zainstalowany domofon. Drzwi mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim ( nie otwierają się automatycznie), nie posiadają progu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przestronna toaleta znajduje się w linii prostej od wejścia, wyposażona jest w odpowiednie uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne. W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.