• Zarejestrowano 753 czytelników, w tym 564 kobiety i 189 mężczyzn,

  • Czytelnicy odwiedzili biblioteki 8 077 razy,

  • Wypożyczono ogółem 13 916 książek , 19 audiobooków i 10 filmów,

  • Do bibliotek przybyło  1 008  nowych  książek i 22 zbiory audiowizualne (audiobooki, filmy na DVD),

  • Księgozbiory bibliotek liczą ogółem:  23 352 wol.,

  • Nowości wydawnicze zakupiono za kwotę: 24 000 zł,

  • W imprezach zorganizowanych w bibliotekach ( spotkania autorskie, spotkania z bajką, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki , zajęcia dla najmłodszych czytelników w ferie i wakacje)  łącznie udział wzięło – 626 osób,

  • Liczba wejść w katalogi online dostępne na stronie internetowej biblioteki - 5 247