8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wydarzenie to stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja.

W tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.