Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej realizuje kolejny rok

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Najczęstszymi problemami występującymi w rodzinach są:

• Osłabienie więzi rodzinnych

• Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

• Brak umiejętności komunikacji

• Trudności mieszkaniowe

• Długotrwała choroba

• Niepełnosprawność

• Brak wzorców

• Bezrobocie

• Ubóstwo

• Przemoc

Uzależnienia

 

 

Bądź dla osoby uzależnionej wsparciem! Przyjdź! WYPOŻYCZ! POCZYTAJ!