• Zarejestrowano 757 czytelników,
  • Wypożyczono ogółem 12 585 książek i 262 czasopisma,
  • Czytelnicy odwiedzili biblioteki 7 292 razy,
  • Do bibliotek przybyło  1 068  nowych  książek , 13 audiobooków i 10  filmów  na DVD,
  • Nowości wydawnicze zakupiono za kwotę:  25 500,00 zł (20 500,00 zł środki własne, 5 000,00 zł dofinansowanie MKiDN w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)
  • Księgozbiory bibliotek liczą ogółem:  22 716 wol.,
  • Ze stanowisk komputerowych skorzystało 17 użytkowników,
  • Liczba wejść w katalogi on-line 4 492