W dniach 8-15 maja 2017 r., obchodzony jest „Tydzień Bibliotek” - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”.

Źródło: SBP