W dniu 18 listopada 2016 r. w Filii bibliotecznej w Nowych Proboszczewicach, odbyło się spotkanie z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Brali w nim udział uczniowie klas V Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach. Po przywitaniu przez pracownika biblioteki, gość w kilku zdaniach się przedstawił. W dalszej części spotkanie przebiegało w formie rozmowy. Dzieci pytały gościa m.in. o to ile książek napisał, która jest najdłuższa, jakie książki sam lubi czytać, czy trudno jest pisać dla dzieci, a także o to, dlaczego pisze książki, skąd czerpie pomysły do swoich opowieści, jakie są jego zainteresowania i plany na przyszłość. Kazimierz Szymeczko ciekawie i z humorem odpowiadał na wszystkie pytania.

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się możliwością zakupu książek autora oraz rozdawaniem autografów.

Bogusława Kaliwoda