Wypożyczalnia

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym. Dysponuje bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Podstawową formą udostępniania zbiorów w bibliotece jest ich wypożyczanie na zewnątrz. Zapewniony jest wolny dostęp do półek, co umożliwia bezpośredni kontakt ze zbiorami. Książki ustawione są na półkach wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), co pozwala czytelnikom na wybranie takiego rodzaju literatury, który odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom. Jednocześnie staramy się służyć pomocą w doborze literatury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Czytelnia Internetowa funkcjonuje dzięki udziałowi Biblioteki w Programie IKONK@.