Czytelnictwo Polaków w 2014 r. według Biblioteki Narodowej [raport]

Biblioteka Narodowa prowadzi sondaże czytelnictwa co dwa lata od 1992 r.. W listopadzie 2014 r. wspólnie z TNS Polska przeprowadziła kolejne badanie. Tak jak w latach poprzednich zrealizowano je na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej. Właśnie ukazał się długo wyczekiwany raport o stanie czytelnictwa Polaków. Jedno jest pewne zatrzymał się spadkowy trend w czytelnictwie. Wyniki badań oczywiście nie są imponujące, rodzi to jednak umiarkowany optymizm. Jak czytają Polacy? Na te pytania dostaliśmy właśnie odpowiedź. Oto wyniki najnowszego badania Biblioteki Narodowej.

41,7% Polaków oświadczyło, że w mijającym roku przeczytało przynajmniej jedną książkę. To o 2,5% więcej, niż dwa lata wcześniej. Do 12,3% wzrósł odsetek czytających od 3 do 6 książek (2012 r. - 10,8%), 1-2 książki - 16,4% (2012 r. - 15,7%) oraz więcej niż 7 książek - 11,3% (2012 r. - 11,1%).

Do 34,1% zmalała grupa osób, które ostatnio przestały czytać (2012 r. - 47,1%) . Powiększyło się natomiast grono osób, które kupują książki - z 29,6% do 40%.

Wyniki te oznaczają, że - po gwałtownym spadku, jaki odnotowano pomiędzy 2006 a 2008 r. - obecnie można mówić o zatrzymaniu negatywnego trendu.

Kto czyta najwięcej? Osoby między 15 a 19 rokiem życia (71%) oraz uczniowie i studenci (73%) - w obu tych grupach najliczniej występują czytelnicy regularni i intensywni. Po książki sięga aż 80% dzieci matek z wykształceniem wyższym, z czego aż 32% należy do czytelników intensywnych. Ponadto - osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej (54%) oraz mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (ponad 50%). Najmniej natomiast czytają osoby powyżej 60 roku życia (34%), mieszkańcy wsi (34%), rodziny o dochodzie mniejszym niż 2 tys. zł (30%) oraz emerytowani rolnicy (14%).

Źródło: Biblioteka Narodowa