Stowarzyszenie Patria Polonia
i Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

ogłaszają IV edycję
konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

„O SZABLĘ KOMENDANTA”

pod patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Prezydenta Miasta Płocka
Starosty Płockiego

Celem konkursu jest zgłębianie i promowanie wiedzy o historii ziemi ojczystej, kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej młodzieży i rozwijanie jej uzdolnień literackich.

Temat tegorocznej edycji:

Zdarzyło się na mazowieckiej ziemi Roku Pańskiego 1410…

Wydarzenia wielkiej wojny z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 splatają się często z dziejami Mazowsza. Sławetna bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku - niewątpliwie jedno z najważniejszych dokonań w dziejach oręża polskiego i poprzedzające ją fakty historyczne znalazły swoje godne odzwierciedlenie na kartach Długoszowych Kronik...

W roku 2015 przypada 600 rocznica urodzin Jana Długosza – wybitnego polskiego kronikarza, wychowawcy królewskich dzieci, dyplomaty i biskupa. Jednocześnie jednego z najwspanialszych i zarazem pierwszych geografów od epoki średniowiecza aż po wiek XIX, którego bezcenna spuścizna badawcza stanowiła podstawę do sporządzania w Polsce i w Europie pierwszych map. Jan Długosz, „ocalając przeszłość, stworzył podstawy polskości, do których przez wieki odwoływali się najwięksi historycy i badacze dziejów”. Myśli zaś, które utrwalił na kartach swojej kroniki, nigdy się nie zestarzały. Jedna z nich głosi, iż Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach. Pragniemy do tego nawiązać, zachęcając młodzież do przełożenia swojej wiedzy historycznej na piękną polszczyznę i podjęcia próby ukazania naszej bogatej historii w samodzielnej pracy literackiej. Inspiracją bądź kanwą opowieści niech będą czasy, ludzie i wydarzenia roku 1410 na Mazowszu, które wielki kronikarz na wieki swoim piórem spisał… albo zgoła odwrotnie – w swoich annałach dziejopisa z jakichś względów pominął...

Warsztaty literackie

dla uczniów chcących wziąć udział w czwartej edycji konkursu „O Szablę Komendanta”

Śladami Sienkiewicza i Buncha, czyli literacka podróż do średniowiecza.

Warsztaty odbędą się 3 i 4 marca 2015 roku w siedzibie Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego – Płock, ul. T. Kościuszki 6, w godzinach przedpołudniowych.

Zajęcia poprowadzi Dariusz Domagalski - pisarz, scenarzysta komiksów i felietonista, pasjonat historii.

Szczegółowe informacje o konkursie i warsztatach literackich dostępne na stronie: www.ksiaznicaplocka.pl