• Zarejestrowano 780 czytelników,

  • Wypożyczono ogółem 14 357 książek i 219 czasopism,

  • Czytelnicy odwiedzili biblioteki 8 406 razy,

  • Do bibliotek przybyło  1 066  nowych  książek i 28 audiobooków,

  • Nowości wydawnicze zakupiono za kwotę:  25 625,00 zł (20 500,00 zł środki własne, 5 125,00 zł dofinansowanie MKDNiS w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”)

  • Księgozbiory bibliotek liczą ogółem:  23 017 wol.,

  • Liczba wejść w katalogi on-line 4 595