W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości:  5 125,00 zł  

Wkład własny biblioteki na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. to:  20 500,00 zł

Z uwagą analizujemy sugestie naszych czytelników dotyczące zakupu nowości wydawniczych. Zachęcamy do dalszego aktywnego współtworzenia księgozbioru za pośrednictwem naszej strony internetowej, które z przyjemnością zrealizujemy.