Academica

 

Za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej można korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dzięki projektowi czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 3 milionów pełnotekstowych publikacji, monografii, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Zasoby obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowych. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej. Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej. Żeby zostać użytkownikiem należy podpisać oświadczenie i zarejestrować się w systemie. Poza biblioteką można przeglądać publikacje z domeny publicznej oraz rezerwować bądź odwoływać rezerwacje wybranych książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej składając deklarację przystąpienia do projektu zobowiązała się dbać o bezpieczeństwo chronionych prawem zasobów Biblioteki Narodowej znajdujących się w systemie Academica. Zapewnia udostępnienie pełnej wersji serwisu za pomocą terminala wyłącznie na komputerze dedykowanym do tego celu, na którym nie ma dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego.

 

Regulamin użytkownika CEPN - Academica

Podręcznik czytelnika CEPN – Academica