Drukuj

Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2021 r.
Uhonorowani zostali:


Kardynał Stefan Wyszyński  uważany za jednego z największych Polaków XX wieku, zwany „Prymasem Tysiąclecia” mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła.
W 2021 roku przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.


Krzysztof Kamil Baczyński  to kolejny patron 2021 roku i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin.


Stanisław Lem był najwybitniejszym przedstawicielem polskiej fantastyki i jednym z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. We wrześniu 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema.


Tadeusz Różewicz  wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza.


Cyprian Kamil Norwid jako wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel. W 2021 roku będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.


Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 roku przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.

Źródło: sejm.gov.pl