• Zarejestrowano 791 czytelników
  • Wypożyczono ogółem 13 169  książek i  430 czasopism
  • Czytelnicy odwiedzili biblioteki 8 701 razy
  • Do bibliotek przybyły  883  nowe  książki  i 25 audiobooków
  • Nowości wydawnicze zakupiono za kwotę:  22 850,00 zł ( 16 000,00 zł środki własne, 6 850,00 zł dofinansowanie MKiDN w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)
  • Księgozbiory bibliotek liczą ogółem:  22 396 wol.
  • Ze stanowisk komputerowych skorzystało 67 użytkowników
  • Liczba wejść w katalogi on-line 2 348