W dniach 8 - 19 lipca grupa dzieci spotykała się w Filii bibliotecznej w Nowych Proboszczewicach na wakacyjnych zajęciach. Dzieci wykazały się dużą wiedzą rozwiązując quizy, zagadki, krzyżówki i łamigłówki. Wiele radości i mnóstwo frajdy sprawiły różnorodne gry i zabawy ruchowe. Nie mogło zabraknąć głośnego czytania. Tym razem czytano fragmenty książki Zofii Staniszewskiej „Dzieci w sieci dobrych manier”, a następnie wspólnie omawiano tekst. Uzyskano wiedzę jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z Internetu. Odbyła się też pogadanka na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i wypoczynku w okresie letnim, jak należy postępować, aby uchronić się przed różnymi rodzajami wypadków i niebezpieczeństw? Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poznawały nowe techniki plastyczne. Na zakończenie wakacyjnych spotkań dzieci otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

Bogusława Kaliwoda