W dniu 27 marca br. w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach odbył się konkurs recytatorski „Muzyka w wierszach”, współorganizowany przez przedszkole oraz Filię biblioteczną w Nowych Proboszczewicach. Celem konkursu było: prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, zainteresowanie dzieci poezją, popularyzacja literatury dziecięcej. Do konkursu przystąpiło 19 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: trzy i czterolatki oraz pięcio i sześciolatki. Trzyosobowe jury w skład, którego weszli pracownicy przedszkola i biblioteki oceniało występy maluchów. Podczas oceny wzięto pod uwagę tematyczny dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Dokonano wyboru laureatów w każdej z grup wiekowych. Wybór był jednak bardzo trudny ze względu na wysoki poziom wszystkich prezentacji. Laureaci I, II i III miejsca, w każdej z grup wiekowych, otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy-podziękowania oraz symboliczne nagrody.

Życzymy wszystkim przedszkolakom dalszych sukcesów, motywacji do brania udziału w konkursach, ale przede wszystkim dobrej zabawy podczas recytacji utworów.

Zapraszamy ponownie za rok!!!

Bogusława Kaliwoda