Drukuj

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej zwraca się do wszystkich Czytelników, którzy przetrzymują wypożyczone książki o ich zwrot. W przypadku braku reakcji, zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów, znajomość którego Czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem przy zapisie, biblioteka nalicza karę za zwłokę w zwrocie książek. Kara ta powiększa się każdego dnia. Książka jest przedmiotem użyczenia, stanowi własność i majątek biblioteki, który jest dobrem wspólnym.