Jest to święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podsumowujące pracę, osiągnięcia zawodowe i budowania wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy. W Polsce obchodzony jest od 1985 r.. Dzień ten rozpoczyna - Tydzień Bibliotek.

Tegoroczna, piętnasta edycja nosi hasło: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. W dosłownym znaczeniu słowa "dowolność" oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości.

Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości - wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.

Źródło: SBP