Drukuj

Zabawa zaproponowana najmłodszym czytelnikom przez Gminną Bibliotekę Publiczną „Punkty za aktywność czytelniczą” trwała od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r., celem, której było: propagowanie aktywności czytelniczej wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, szerzenie kultury czytelniczej, rozbudzanie stałego kontaktu z książką oraz doskonalenie techniki czytania .

Zabawa czytelnicza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem – okazało się, że zmotywowała zarówno dzieci, jak i rodziców do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek. Po dziesięciomiesięcznych zmaganiach wyłoniono czterech najwytrwalszych czytelników. Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe otrzymali:

  1. Kacper Bielski
  2. Wiktoria Bielska
  3. Szymon Linga
  4. Julia Linga

Wszystkim dzieciom składamy serdecznie gratulacje i podziękowania za udział w zabawie czytelniczej!!!