Drukuj

W związku z planowanym od stycznia 2016 r. rozpoczęciem elektronicznej obsługi wypożyczania książek i tworzeniem bazy czytelników w systemie MAK+. Do rejestracji wymagane będą następujące dane osobowe.

 1. imię i nazwisko,
 2. imię ojca,
 3. data urodzenia,
 4. kategoria społeczna,
 5. adres zamieszkania lub pobytu,
 6. miejsce pracy,
 7. numer PESEL,
 8. seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 9. numer telefonu stacjonarnego/komórkowego,
 10. adres i nazwa szkoły,
 11. adres e-mail,
 12. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego.

Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statutowych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym czytelników.