Bibliotekarz ma wpływ na kształtowanie postaw czytelniczych, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, oraz kształcenie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego. Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach nawiązała współpracę z miejscowym przedszkolem w celu propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych.

W ramach tej współpracy zorganizowano Kącik wymiany książek na terenie przedszkola. Przygotowano 70 woluminów, które przekazano do placówki. Uzgodniono, że każdy przedszkolak, pod opieką rodzica, w miesiącu kwietniu będzie mógł wybrać sobie książeczkę, zabrać do domu, przeczytać, po czym odnieść z powrotem do przedszkola i wybrać sobie następną. Taka wymiana książek ma nauczyć dzieci odpowiedzialności za wypożyczoną książkę, oraz rozbudzić potrzebę czytania. Celem tej akcji jest ukształtowanie postaw przyszłych czytelników i zachęcenie ich do wypożyczania książek.

Bogusława Kaliwoda